Right menu

  • Salg

    Henrik Skaarup

Kontakt

CWS Danmark Aps Furvej 2
8900 Randers
Tlf: +45 8644 7022
Fax: +45 8644 7233
Mail: info@cws.dk


CWS Danmark Aps. er en del af CWS koncernen, som er en Tysk pulverproducerende virksomhed. Koncernen har datterselskaber i Danmark, Polen og USA. Derudover er CWS repræsenteret i mere end femten andre europæiske lande.

 

Alle pulverprodukter, som distribueres af CWS Danmark Aps., er produktregistrerede i Danmark og har et tildelt PR nr. af arbejdstilsynet. Dermed lever alle vores produkter op til de skærpede danske nationale regler for kemikalie og farlige stoffer efter gældende dansk lovgivning. Dette er en overbygning på gældende EU-regler og -lovgivning på området.