Home Profil Produkter Säkerhetsblad Miljö Kontakt

 

 

Welcome to CWS Danmark ApS

CWS Danmark Aps. ingår i CWS-koncernen, som är ett tyskt pulvertillverkande företag. Koncernen har dotterbolag i Danmark, Polen och USA. Dessutom är CWS representerat i över femton andra europeiska länder.

Alla pulverprodukter, som distribueras av CWS Danmark Aps. är produktregistrerade i Danmark och har tilldelats ett produktregistreringsnummer av det danska arbetsmiljöverket. Därmed följer alla våra produkter de strikta danska nationella reglerna för kemikalier och farliga ämnen, som är en utökning av EU:s regelverk på området.

Besök CWS Powder Tyskland:
www.cws-powder.de