Home Profil Produkter Säkerhetsblad Miljö Kontakt

 

Pulver för utomhusbruk
Pulver för inomhusbruk
Performance powder types
 

Pulver för inomhusbruk

Det här är produkter som är utvecklade för inomhusbruk, alltifrån allmän inomhusmålning till kemikalieresistent, livsmedelsgodkänd och elektriskt ledande pulverfärg. Här hittar du produkterna Cewepol® och Cewepox®.

Cewepol® är en pulverfärgsmix som är uppbyggd av epoxy- och polyesterbindemedel.

Denna CEWEPOX® pulverfärg är avsedd för komponenter där det ställs stora krav på en yta som är resistent mot kemikalier.

Pulverfärg som är avsedd för komponenter där den färdiga ytan har direktkontakt med livsmedel.

Pulverfärg till komponenter där det ställs krav på att ytan ska vara elektriskt ledande.