Home Profil Produkter Säkerhetsblad Miljö Kontakt

 

Pulver för utomhusbruk
Pulver för inomhusbruk
Performance powder types
 

Produkter

CWS Powder Coatings är ett orderproducerande företag, som utgår från den enskilda kundens önskemål, behov och krav.

För att vägleda till den bästa lösningen har vi indelat våra produkter i tre grupper: Pulver för utomhusbruk, pulver för inomhusbruk samt prestandapulver.

Vi lagerför en lång rad produkter, bland annat de gängse RAL-kulörerna, enskilda NCS- och Pantone-kulörer samt ett stort antal olika effektkulörer, både blanka och matta ytor samt en rad olika strukturtyper.

Därutöver kan vi erbjuda ett sortiment av produkter med specialegenskaper som avviker från det vanliga pulverlacket. Dessa produkter kallar vi för prestandaprodukter. Som exempel kan nämnas antiklotterpulver, NATO-antiinfrarött, värmestabila pulver och antigasutvecklingspulver.