Home Profil Produkter Säkerhetsblad Miljö Kontakt

 

VOC
Atex
RoHs
 

Säkerhetsblad

Vi har allt i ordning…

Alla pulverprodukter som distribueras av CWS Danmark Aps. är produktregistrerade i Danmark och har ett av det danska arbetsmiljöverket tilldelat produktregistreringsnummer. Alla pulverprodukter följer de strikta danska nationella reglerna om kemikalier och farliga ämnen, som är en utökning av EU:s regelverk på området.

För att kunna läsa säkerhetsdatabladet behöver du ha programmet Acrobat Reader på din PC. Har du inte det kan du hämta Acrobat Reader här och sedan installera programmet på din PC.