Home Profil Produkter Säkerhetsblad Miljö Kontakt

 

VOC
Atex
RoHs
 

Säkerhetsblad

Vi har allt i ordning…

Alla pulverprodukter som distribueras av CWS Danmark Aps. är produktregistrerade i Danmark och har ett av det danska arbetsmiljöverket tilldelat produktregistreringsnummer. Alla pulverprodukter följer de strikta danska nationella reglerna om kemikalier och farliga ämnen, som är en utökning av EU:s regelverk på området.

12T_da-DK.pdf
12_da-DK.pdf
13T_da-DK.pdf
13_da-DK.pdf
14_da-DK.pdf
15_da-DK.pdf
16_da-DK.pdf
27_da-DK.pdf
28_da-DK.pdf
300_da-DK.pdf
1T_da-DK.pdf
31_da-DK.pdf
32T_da-DK.pdf
32_da-DK.pdf
34_da-DK.pdf

För att kunna läsa säkerhetsdatabladet behöver du ha programmet Acrobat Reader på din PC. Har du inte det kan du hämta Acrobat Reader här och sedan installera programmet på din PC.