Home Profil Produkter Säkerhetsblad Miljö Kontakt

 

 

Miljö

Alltsedan företaget grundades 1864 har CWS lagt huvudvikten på tillverkning av målarfärg och lack av allra högsta kvalitet. Företaget har speciellt fokuserat på miljö- och arbetarskydd. Kundernas önskemål samt lagstiftningen är här av stor betydelse.

Här kan du hämta CWS:s fjärde konsoliderade miljöplan.

Hämta: Miljörapport 2005

Hänsyn till miljön och människor
Som kemikalieförbrukande och -producerande företag har CWS en klar strategi på miljöområdet (se CWS Miljörapport), där vi tar största möjliga hänsyn till alla som kommer i kontakt med våra produkter – hela vägen från produktionen till slutanvändaren.

Vi har skärpt kraven för en lång rad av våra kemikalieleverantörer, och vi följer även kontinuerligt upp, testar och vidtar åtgärder för att utveckla bättre och mer miljöriktiga produkter. Exempelvis kan nämnas att kemikalier som TGIC, krom och bly för länge sedan har tagits bort från vår produktion.

Vi utarbetar en ny miljörapport vart fjärde år.